Mājas rehabilitācija

Insults

Insults ir viens no dzīvībai bīstamiem stāvokļiem un slimībām, tas seko uzreiz pēc ļaundabīgajiem audzējiem un sirds išēmiskajām slimībām. Daudziem cilvēkiem insults rada dažādas funkcionālus traucējumus un ierobežojumus. Ir iespēja veiksmīgi atgriezties dzīvē, taču priekšnosacījums ir gan laikus saņemta ārstēšana un aprūpe, gan rehabilitācija. Parasti šie pacienti ārstējas slimnīcā, un rehabilitācijas pakalpojumi viņiem jau ir uzsākti stacionārā. 

Rehabilitācija pēc insulta ir multifunkcionālās komandas darbs . Izrakstot pacientu no stacionārās ārstniecības iestādes, ārsts - rehabilitologs izveido medicīniskās rehabilitācijas plānu konkrētam pacientam un izsniedz nosūtījumu rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai mājās.

Mājās veiktas rehabilitācijas būtiska priekšrocība ir pacienta atrašanās ierastajā vidē. Apstākļu maiņa rada apjukumu, un, veicot rehabilitāciju ambulatori, nereti daļa nodarbības paiet, kamēr cilvēks aprod ar jauno vidi, un tas mazina rehabilitācijas efektivitāti. Turpretī mājās viņš  atrodas ierastā vidē un jūtas droši. Arī speciālistiem vieglāk aktivizēt pacienta kustības vidē, kas tam pazīstama.

Rehabilitāciju mājās atbilstoši sastādītajam rehabilitācijas plānam nodrošina fizioterapeits, fizioterapeita asistents, ergoterapeits, audiologopēds. Fizioterapeita uzdevums ir maksimāli aktivizēt pacientu: pakāpeniski sēdināt, vertikalizēt, apmācīt pārvietoties pa telpām un ārpus tām, kā arī apmācīt pacienta tuviniekus un veikt izglītojošo darbu.

Pašaprūpes spējas un ikdienas aktivitāšu veikšanu insultu pārcietušajiem, kuri pašu spēkiem nespēj ne paēst, ne apģērbties, ne apkopt sevi, palīdz izstrādāt ergoterapeits, kā arī palīdz pielāgot dažādas palīgierīces, lai atvieglotu ikdienas aktivitāšu veikšanu.

Savukārt logopēds māca pacientu no  jauna runāt, saprast citu teikto, trenēt atmiņu un rīšanas muskulatūru.

Rezultāti atkarīgi no pārciestā insulta smaguma, ārstniecības efektivitātes, rehabilitācijas kursa savlaicīguma un ieguldītā darba. Ļoti būtisks faktors ir arī paša pacienta vēlme atjaunot funkcionalitāti un atgriezties normālā dzīvē. 

Pēc valsts finansējuma līdzekļiem, mājas aprūpes rehabilitācijas programmu ir iespēja saņemt arī spināliem pacientiem, kuriem tika veikta dažādas ķirurģiskās operācijas uz mugurkaula, kā arī pēc dažādam mugurkaula traumām un lūzumiem, kuru dēļ pacients nevar pārvietoties un saņemt rehabilitāciju ambulatorās ārstniecības iestādes.

Ārstniecības iestāde „Neiroprakse” piedāvā multifunkcionālo rehabilitācijas programmu, kurā ietilpst dažādu speciālistu darbs, kuru ir iespēja saņemt par valsts finansētiem līdzekļiem, gan par maksu.